dao động

Hình ảnh Một phần số Sự mô tả Cổ phần Mua
S23305T-25.000-X-CT

S23305T-25.000-X-CT

Aker Technology USA

XTAL OSC XO 25.0000MHZ HCMOS SMD

Trong kho: 73.333

$1.50000

TX32-33020S-40.000-X-CT

TX32-33020S-40.000-X-CT

Aker Technology USA

XTAL OSC TCXO 40.0000MHZ SNWV

Trong kho: 30.379

$3.95000

S12505T-40.000-X-CT

S12505T-40.000-X-CT

Aker Technology USA

XTAL OSC XO 40.0000MHZ HCMOS SMD

Trong kho: 68.750

$1.60000

S73305T-24.000-CT

S73305T-24.000-CT

Aker Technology USA

XTAL OSC XO 24.0000MHZ HCMOS SMD

Trong kho: 95.652

$1.15000

S533025T-12.000-X-CT

S533025T-12.000-X-CT

Aker Technology USA

XTAL OSC XO 12.0000MHZ HCMOS SMD

Trong kho: 95.652

$1.15000

S225025T-26.000-M

S225025T-26.000-M

Aker Technology USA

XTAL OSC XO 26.0000MHZ HCMOS SMD

Trong kho: 88.000

$1.25000

TX22-33010S-38.400-M

TX22-33010S-38.400-M

Aker Technology USA

XTAL OSC TCXO 38.4000MHZ SNWV

Trong kho: 36.923

$3.25000

S75005T-20.000-CT

S75005T-20.000-CT

Aker Technology USA

XTAL OSC XO 20.0000MHZ HCMOS SMD

Trong kho: 95.652

$1.15000

TX32-33010S-19.200-X-R

TX32-33010S-19.200-X-R

Aker Technology USA

XTAL OSC TCXO 19.2000MHZ SNWV

Trong kho: 43.137

$2.55000

S525025T-28.63636-R

S525025T-28.63636-R

Aker Technology USA

XTAL OSC XO 28.63636MHZ HCMOS

Trong kho: 212.765

$0.47000

S5A2505-125.000-L-X-CT

S5A2505-125.000-L-X-CT

Aker Technology USA

XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD

Trong kho: 32.000

$3.75000

S75005T-1.544-X-15-R

S75005T-1.544-X-15-R

Aker Technology USA

XTAL OSC XO 1.5440MHZ HCMOS SMD

Trong kho: 222.222

$0.45000

S31805T-38.400-X-CT

S31805T-38.400-X-CT

Aker Technology USA

XTAL OSC XO 38.4000MHZ HCMOS SMD

Trong kho: 88.000

$1.25000

S33305T-1.8432-X-CT

S33305T-1.8432-X-CT

Aker Technology USA

XTAL OSC XO 1.8432MHZ HCMOS SMD

Trong kho: 88.000

$1.25000

S31805T-40.000-CT

S31805T-40.000-CT

Aker Technology USA

XTAL OSC XO 40.0000MHZ HCMOS SMD

Trong kho: 88.000

$1.25000

S75005T-16.384-X-15-M

S75005T-16.384-X-15-M

Aker Technology USA

XTAL OSC XO 16.3840MHZ HCMOS SMD

Trong kho: 105.263

$0.95000

S3M05T-24.000-M

S3M05T-24.000-M

Aker Technology USA

XTAL OSC XO 24.0000MHZ HCMOS SMD

Trong kho: 133.333

$0.75000

S7A33025-156.250-L-X-CT

S7A33025-156.250-L-X-CT

Aker Technology USA

XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD

Trong kho: 32.000

$3.75000

S11810T-19.200-X1-R

S11810T-19.200-X1-R

Aker Technology USA

XTAL OSC XO 19.2000MHZ HCMOS SMD

Trong kho: 138.888

$0.72000

S125025T-8.000-M

S125025T-8.000-M

Aker Technology USA

XTAL OSC XO 8.0000MHZ HCMOS SMD

Trong kho: 105.263

$0.95000

Top